REACh

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACh)
Dla nas jako renomowanego niemieckiego producenta wyrobów markowych przestrzeganie prawa jest rzeczą oczywistą. Wyżej wymienione przepisy są nam znane. Od ogłoszenia rozporządzenia sprawnie pracujemy nad realizacją zadań postawionych nam przez REACh i podejmujemy w tym kierunku szeroko zakrojone działania.

 

W rozumieniu REACh jesteśmy „dalszymi użytkownikami”. Zgodnie z powyższym, dostarczamy „preparaty” oraz „produkty”.


Co to konkretnie oznacza:

  • Zgodnie z art. 33 zgłaszamy wszystkie części, osprzęt i maszyny, które zgodnie z posiadanymi przez nas informacjami zawierają ponad 0,1% wagowego (0,1% w/w) substancji SVHC z aktualnej w danym momencie listy kandydatów REACh: Metabo_SVHC.pdf. Umieszczenie samego artykułu na liście nie oznacza, że jest on niebezpieczny. Ponadto, zgodnie z REACh nie ma znaczenia, czy umieszczony na liście artykuł stosowany jest w sprzedawanych aktywnie maszynach dopóki nie nastąpi przekroczenie w/w wartości granicznej.
  • Zgodnie z naszą wiedzą żaden z naszych artykułów nie zawiera składników, które wymuszałyby zakaz wprowadzania do obrotu.
  • Aktualną kartę charakterystyki można uzyskać za pośrednictwem naszego działu sprzedaży. Zgodnie z ustawą karty charakterystyki zostają dostosowane w przypadku zmian redakcyjnych lub nabycia nowej wiedzy.
  • Scenariusze ekspozycji oraz zastosowania naszych preparatów są zgodne z wymaganiami naszych dostawców.
  • Zgodnie z informacjami dostarczanymi przez naszych dostawców możemy przyjąć, że we właściwym czasie dokonano rejestracji wstępnej lub rejestracji wymaganych substancji.
  • W związku z naszym programem produkcji oraz odpowiednimi działaniami podjętymi przez dostawców nie musimy z dzisiejszego punktu widzenia rejestrować żadnych substancji. Rejestracji dokonują nasi dostawcy albo ich dostawcy.
  • Nie należy oczekiwać zmian w naszym programie produkcji ze względu na REACh.

 

W razie dalszych pytań prosimy o kontakt na adres e-mail: info@metabo.de