Doradca online ds. pomp

Maks. wydajność tłoczenia

Średnie zapotrzebowanie wody wszystkich podłączonych odbiorników, np. zraszaczy ogrodowych, toalet, natrysków itp. Średnie zużycie wody na osobę wynosi w Niemczech ok. 130 l/dzień.


Maks. wysokość tłoczenia

Maksymalna wysokość, na jaką woda może być pompowana w pionie (10 m odpowiada ciśnieniu 1 bar)


Maksymalna wysokość zasysania

Różnica poziomu między lustrem wody a pompą


Długość węża po stronie tłocznej

Średnica węża
Średnica węża ma znaczący wpływ na wydajność pompy. Im mniejsza średnica węża, tym większe tarcie i straty ciśnienia! Zalecamy zawsze stosowanie węży o jak największej średnicy!

Odwadnianie:
Np. pompy zanurzeniowej z przyłączem tłocznym 1 1/2“ używać z wężem 1 1/2” albo większym.


Nawadnianie / dostarczanie wody do domu:
Np. pompy ogrodowej z przyłączem tłocznym 1” używać z wężem 1”.

Przykład strat ciśnienia:
Ilość wody pobieranej (w odbiorniku) 1000 l/h, długość węża 50 m.


Przy średnicy węża ½“ straty ciśnienia wynoszą 2,2 bara;
Przy średnicy węża ¾“ straty ciśnienia wynoszą 0,4 bara;
Przy średnicy węża 1“ straty ciśnienia wynoszą 0,1 bara


Przepustowość

Maks. wielkość ziarna/cząstek stałych, jakie pompa może przepuścić, pompy do wody czystej: do Ø 5 mm, pompy do wody zanieczyszczonej: do Ø 50 mm.