Recykling narzędzi


Zużytego sprzętu nie należy wyrzucać wraz z odpadem komunalnym.

Zużyte urządzenie można oddać:

- w punkcie zbierania zużytego sprzętu (np. lokalny PSZOK),
- w sklepie podczas zakupu nowego urządzenia, na zasadzie 1 za 1

Serwis:
Tel:  (91) 579-34-24
Fax: (91) 579-34-20


recycling@metabo.pl

Metabo Serwis

Kontakt:

Metabo Polska Sp. z o.o.
Serwis
ul. Gdyńska 28
73-110 Stargard 

E-Mail: serwis@metabo.pl
Tel:  (91) 579 34 24
Fax: (91) 579 34 20